Om tandvårdsstöd, tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

rontgen_flera

Hur kan du som patient ta del av tandvårdsstödet?

Vi på Tandvårdsvillan Hälsocenter, tandläkare i Borås/Brämhult, liksom de flesta vårdgivare inom tandvården är anslutna till det statliga tandvårdsstödet. För att du som patient ska kunna ta del av det statliga tandvårdsstödet måste den vårdgivare som behandlar dig vara ansluten. Försäkringskassan betalar ersättningen till vårdgivaren som drar av det på sitt pris, du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av stödet.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

  • Från och med det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du som har stora kostnader för tandvård inte behöver betala hela kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättningen till din tandläkare som drar av det på sitt pris, du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Referens: Försäkringskassan