Snarkning

ZnarkManSnarkning är ett stort problem och orsakas ofta av förslappning i svalg, munbotten eller gommen som ofta kommer med ökande ålder men också förvärras av övervikt, alkohol och så vidare. Men även yngre kvinnor drabbas oftare än vi trodde tidigare. Så mycket som 50% av den kvinnliga befolkningen har sömnapné mer eller mindre ofta.

Har man sömnapné (andningsuppehåll) är detta väldigt farligt för hälsan.  Det leder till att kroppen inte får tillräckligt med djupsömn och leder till övertrötthet, och detta i sin tur leder så småningom till en försämrad hälsa, där stroke, hjärtinfarkt, diabetes och cancer är överrepresenterat.

Snarkning går oftast bra att behandla och vi hos oss har specialfördjupat oss i denna dolda problematik för att kunna fånga upp och hjälpa så många som möjligt. Det går att behandla på flera sätt och ibland via en kombination av dessa. Vi använder bland annat laser för att göra en ”ansiktslyftning” i munnen för att minska mängden lös vävnad som skulle kunna vara en del i orsaken. Vi kan göra snarkskenor eller kombination med annan behandling. Men först görs en grundlig undersökning för att kunna konstatera varifrån snarkningen kommer och hur vi ska hjälpa på bästa sätt.