CBCT / 3D röntgen

Vi är oerhört stolta över att vi erbjuder världens mest avancerade röntgenteknik CBCT. Med den så kallade volymtomografen, en röntgenmaskin som tar 3-dimensionella bilder, kommer en rad fördelar. Dels avbildar den önskat område i käkarna i 3D, vilket innebär att vi kan ställa en mycket noggrann diagnos och planera väl inför ett kirurgiskt ingrepp, men den är också digital vilket betyder att stråldosen är betydligt lägre än vid traditionell röntgen. Maskinen kan dessutom ta en översiktsbild av samtliga tänder i munnen, en panoramabild. En annan fördel för dig som patient är att bilderna tas utan att du behöver ha något i munnen.

Även för tandläkare

Även tandläkare är hjärtligt välkomna att remittera patienter för CBCT eller panoramaundersökningar hos oss på Tandvårdsvillan Hälsocenter i Borås / Brämhult.

Läs mer om tekniken här.